Digisanasto
”Fasilitaattori, frontend, backend ja fullstack veivät disruptiivisen growth-driven design proggiksen Scrumilla maaliin”

Digitermien määrä kasvaa niin nopeasti, ettei monille löydy virallista suomennosta. Markkinoinnin, mainonnan ja teknologian aloilla onkin yleistynyt ”kolmas kotimainen”, vieläpä alakohtaisilla ”murteilla” höystetty. Tässä sanastossa on yli 200 termiä, plus linkit hyödyllisiin laskureihin. Katso mitä mikäkin suomeksi tarkoittaa.

Pahoittelumme. Näppärä Etsi-kenttä on väliaikaisesti poistettu. Korjaamme sen toiminnallisuudet ja palautamme asap.

AAID – Android Advertising ID. Android-laitteen yksilöllinen tunniste, jonka avulla sovelluskehittäjät ja markkinoijat voivat seurata laitteen suorituskykyä ja käyttöä. Ohjelmistopäivitysten ohella hyödynnetään mm. mainosten kohdentamiseen, uudelleenmarkkinointiin, ostohistorian seuraamiseen ja digitaalisten aineistojen latauskonversion mittaamiseen. Päinvastoin kuin iOS-laitteissa, Android-laitteen toimintahistoriaa ei voi täysin nollata. Mainonnan kohdentamista voi silti rajoittaa valitsemalla asetuksen ”Jätä mainosten personointi pois”. (Ks. myös IDFA)

 

A/B -testaus. 1) Kehitystyössä: verkkosivujen ja sovellusten käyttöliittymien testaaminen koekäyttäjillä, niin, että luodaan kaksi toisistaan hieman eroavaa versiota (A ja B). Kehitystä jatketaan versiolla, jonka käyttäjät kokevat paremmaksi. A/B testaus on tehokas myös verkkosivujen laskeutumissivujen (landing page) konversion parantamiseen. 2) Markkinoinnissa: useamman visuaalisen ja sisällöllisen konseptin testaaminen kampanjan alussa. Analytiikan avulla valitaan tomivin vaihtoehto. Aiemmin menetelmää hyödynnettiin myös maksetussa mainonnassa, mutta tekoälyn myötä mainosten testausta ei enää tarvita. Kampanjassa voidaan käyttää useita eri mainosversioita, tekoäly kohdentaa ne kohderyhmien mukaan. Kätevä mittari kampanja- tai laskeutumissivujen  A/B-testaukseen löytyy täältä. Tiesitkö, että A/B-testaus on olennainen osa liikevaihdon lisäämiseen tähtäävää kasvuhakkerointia? (Ks. myös Growt Hacking)

 

Ad Click. Mainosklikki. Maksetun mainoslinkin klikkaaminen hakukoneissa tai bannerimainoksen klikkaaminen.

 

Ad Exchange. Digitaalinen mainospörssi, jossa mainontaa ostetaan huutokauppamenetelmällä.

 

Ad Impression. Mainosten kokonaisnäyttömäärä. Se ei ole sama kuin mainosten klikkimäärä. Mainosta voidaan näyttää 1000 kertaa, mutta mainoksen aiheuttama toiminta (klikit) voivat jäädä vain 150. Vertailemalla näyttö- ja klikkausmääriä, voidaan arvioida mainoksen teho.

 

Ad Insertion Policy. Mainostilan myyjän (julkaisijan) asettamat säännöt mainonnalle. Esim. Googlen kumppanuusohjelma Adsense säännöt mainostajille.

 

Ad Blocking, Ad Blocker. Digitaalisen mainonnan estäminen mobiilisovellusten tai selainten lisäosien (Ad Blockers) avulla. Estetyn mainossisällön tilalla näkyy joko tyhjä ruutu tai mainosta ei ladata laisinkaan. Jotkut verkkomediat ja -palvelut eivät näytä haettua sisältöä, jos mainonta on estetty. Sisällön saa näkyviin, kun AdBlockerin poistaa käytöstä istunnon ajaksi.

 

Ad Network. Mainosverkosto, joka hallitsee mainosten näyttämistä. Esim. Google Ads (aiemmin AdWords)

 

AdSense. Googlen kumppanuusohjelma (affiliate-verkosto), jonka avulla verkkojulkaisijat kuten bloggarit ja tubettajat ansaitsevat mainosten avulla. Kumppanuusyhteistyö kun ei maksa julkaisijoille mitään. Google kohdentaa mainokset sivustoille, kokoa tilastot (mainosten klikkaukset), laskuttaa mainostajia ja tilittää osan tuotoista julkaisijoille. Laske miten paljon AdSensella voi hankkia lisätuloja.

 

Adware. 1) Mainosohjelma. Generoi vierailemasi verkkosivuilla automaattisesti mainoksia, jotka perustuvat hakuhistoriaasi tai aiempaan toimintaasi eri sivulla. 2) Ilmaisiin mobiilisovelluksiin sisältyvä (haitta)ohjelma. Esittää häiritseviä mainoksia sovelluksen sisällä tarkoituksena maksimoida mainoksia näyttävän tuotto. Käytetään myös keinona pakottaa ilmaisohjelman käyttäjää siirtymään ohjelman maksulliseen versioon. Kummassakin vaihtoehdossa ohjelmiston tuotto perustuu joko mainosnäyttöihin tai klikkausiin. Mainokset voivat olla tietyssä kohdassa pysyviä (staattisia) bannereita, ponnahdusikkunoita, gif-animaatioita, videoita. Vinkki: asiallisen ja roskasovelluksen erottaa siitä, että asiallista sovellusta ei pakkomyydä sovelluksen sisäisellä mainonnalla, sovelluksen ilmaisversio on yleensä rajoitetumpi, kaikki ominaisuudet saa käyttöön maksua vastaan.

 

Affiliate Marketing. Tulospohjainen kumppanuusmarkkinointi/mainonta (myös suosittelumarkkinointi), jossa maksu perustuu toteutuneisiin tavoitteisiin. Esim. haluat bannerimainonnalla ohjata yrityksesi sivuille 500 uutta kävijää. Maksat 500 toteutuneesta klikkauksesta, jolla sait lisää kävijöitä sivuillesi vaikka bannerin näkisi tuhat muuta. Affiliatemarkkinointia tehdään kumppaniverkoston välityksellä. Verkosto tuo yhteen julkaisijat ja markkinoijat/mainostajat. Viimeiset tuottavat kaupalliset sisällöt. Suomessa toimii useita Affiliate-verkostoja. Tunnetuin on Googlen Adsense, joka tarjoaa kumppanuusmainontaa mm. YouTuben kanavilla. Monet julkaisijat, kuten Kauppalehti ja Tivi tarjoavat yrityksille affiliate-markkinointia ”kaupallinen yhteistyö” -nimellä, mm. julkaisemalla asiantuntija-artikkeleita tai kumppanuusblogeja.

 

Affiliate Conversion Data. Affliliate-markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen. Mittaamisen käytetään konversiopikseleitä.

 

Agile. Yleisnimitys ketterän ohjelmistokehityksen menetelmille. Agile-menetelmiä on toistakymmentä. Kaikille niille on ominaista se, että ongelmaratkaisuun tähtäävä vuorovaikutus on avointa ja tapahtuu kasvotusten. Agile-projektit viedään läpi lyhyissä sprinteissä. Kukin sprintti keskittyy projektin tiettyyn vaiheeseen ja kestää päivän tai pari, kuitenkin enintään 30 päivää. (Ks. myös Lean; Scrum)

 

AI – Artificial Intelligence. Tekoäly tarkoittaa laitetta / ohjelmistoa, jolla on kognitiivisia, eli tietojenkäsitekykyjä. Tekoäly voi laskea tuloksia, oppia esimerkeistä ja ratkaista ongelmia. Se siis pystyy ihmisälyn tapaan mm. vertailemaan. Tekoälyä on kolmenlaista:

  1. Suppeasta tekoälystä puhutaan, kun ohjelmisto kykenee meitä (ihmisiä) paremmin hoitamaan tiettyjä tehtäviä.
  2. Yleinen tekoäly tarkoittaa, että ohjelmisto kykenee samanlaisiin älyllisiin tehtäviin kuin ihmiset.
  3. Vahva tekoäly on kyseessä silloin kun ohjelmisto on monissa tehtävissä ihmisiä parempi.

Tiesitkö, että mm. Google Analytics ja useammat markkinoinnin automaatioratkaisut hyödyntävät tekoälyä?

…Digisanasto jatkuu alla…
Joko yrityksesi markkinointi on automatisoitu? Asiakaspalvelu reaaliaikaista? Ellei, pyydä meiltä ilmainen arvio.

Kuulet, miten rutiinitehtävien automatisointi vapauttaa ajan tuottavampaan työhön.

Algoritmi. Digitaalisessa maailmassa algoritmi tarkoittaa matemaattisiin malleihin perustuvaa ohjelmointia, jolla kuvataan ja ohjataan tiettyjä prosesseja ja ongelmaratkaisuja. Esim. sitä, millaisia hakutuloksia Google tietyillä sanoilla tai lauseilla tuottaa tai millaisia mainoksia hakukoneet ja sosiaalisen median alustat näyttävät.

 

Alustatalous. Nopeasti yleistynyt liiketoimintamuoto, jossa yritys tai yhteisö luo digitaalisen infrastruktuurin ja antaa sen muiden käyttöön. Valttina on se, että alusta tuo yhteen suuren määrän palvelujen myyjä ja ostajia. Mm. Amazonin, Spotifyn, Uberin, Airbnbn ja Facebookin liiketoiminta perustuu alustatalouteen.

 

API – Application Programming Interface. Ohjelmointirajapinta, jonka avulla eri järjestelmät ”keskustelevat keskenään”: lähettävät tietopyyntöjä, vaihtavat tai päivittävät tietoja jne. Käyttökohteita on paljon, kuten markkinoinnin automaatio- ja tuotannonohjausjärjestelmät sekä erilaiset reaaliaikaisen tiedon tulkitsemiseen käytettävät analytiikkataulut (dashboard), joilla markkinoinnin ja mainonnan mittarit (KPI) esitetään visuaalisesti.

 

Analytics. (Google) Analytiikka on verkkoliiketoiminnan tukipilari. Analytiikassa hyödynnetään tapauskohtaisia KPI-mittareita, joilla selvitetään mainonnan, markkinoinnin ja muun verkkonäkyvyyden kustannus-hyötysuhdetta. Analytiikkaa hyödynnetään sekä verkkonäkyvyyden tavoitteiden asettamisessa (suunnittelussa) että tulosten analysoinnissa. (Ks. myös KPI ja Business Intelligence)

 

API-Key. Application Programming Interface-Key on laajalti käytetty uniikki digitaalinen avain (yksilöllinen koodirivi). Se mahdollistaa joko ohjelmistojen käyttöönoton (lisenssi) tai ennalta määrittelyn tiedonvälityksen eri ohjelmistojen välillä. Pilvipohjaisissa ohjelmissa API-avainta käytetään lisäksi käyttäjäkohtaisten oikeuksien myöntämiseen. (Ks. myös API)

 

API-talous (myös B2D – Business to Developers). Ohjelmistokehityksessä yleinen yhteistyömalli, jossa oman ja toisten yritysten resursseja hyödynnetään sisäisten ja avointen rajapintojen avulla (API – Application Programming Interface). Toimintamalli nopeuttaa ohjelmistokehitystä ja hyödyttää kaikkia osapuolia. Tunnetuimpia API-taloutta hyödyntäviä yrityksiä on Zapier, joka automatisoi useiden eri valmistajien ohjelmistointegraatioita.

 

Application, App. Mobiilisovellus. (Ks. myös Software)

 

APV – Average Page View. Sivujen keskimääräinen näyttökerta per kävijä.

 

AR – Augmented Reality. Lisätty todellisuus. Keinotekoisten (virtuaalisten) ja aitojen objektien interaktiivinen limittäminen todellisessa ympäristössä. Lisätyssä todellisuudessa tuotteeseen tai digitaaliseen palveluun lisätään graafisia, usein liikkuvia elementtejä, kuten paikkatietoa (GPS), kuvaa, videota, ääntä ja tekstiä. Interaktiivinen kokemus syntyy läpikatselun mahdollistavien mobiilisovellusten tai virtuaalilasien avulla. Esim. lelupakkaukseen lisätyt kuvat ja ääni heräävät mobiilisovelluksen läpi katsottuna ”eloon”.

 

ARPU – Average Revenue for User. Keskimääräinen mainostulo, jonka digitaaliset palveluntarjoajat, esim. sosiaalisen median alustat saavat per käyttäjä.

 

ATL – Above the Line. Perinteiset, ei- kohdennetut televisio-, elokuva-, sanomalehti- ja ulkomainokset, joilla tavoitellaan laajempaa yleisöä. (Ks. myös BTL – Below the Line)

 

Attribute. Attribuutti. Demograafinen (paikka)tieto, laitetunniste tai muu yksittäinen käyttäjän tunnistava tieto, jota hyödynnetään verkkosivujen sisällön tai mainonnan kohdentamiseen. Asiakassegmentoinnissa käytetään useimpia attribuutteja, kuten millä selaimella / laitteella sivuilla vierailtiin, mistä tultiin (some, hakukone, mainoslinkki), millä sivuilla vierailtiin, mitä klikattiin ym. Attribuutit ovat tärkeitä asiakassegmentoinnin sääntöjä, jotka KPI-mittareihin yhdistettynä kertovat verkkosivujen tai mainonnan tehokkuuden.( Ks. myös KPI)

 

Attribuutiomallinnus. Visuaalinen (graafinen) mallinnus, joka kokoaa yhteen myynnissä ja markkinoinnissa käytettyjen kanavien tiedot. Attribuutiomallinnuksella saadaan selville millaiset kanavat / strategia johtivat parhaaseen konversioon.

 

ATS – Average Time Spent. Keskimääräinen aika, jonka käyttäjät viettävät verkkosivuilla tai mainoksen parissa.

 

Audience Targeting. Yleisökohdentaminen. Mainosten esittäminen halutulle kohderyhmälle.

 

Augmented Analytics. Lisätty analytiikka. Liiketoimintatiedon analysointiohjelma, jossa tekoälyä hyödynnetään eri lähteistä kootun tiedon prosessoinnissa ja raportoinnissa.

 

Automatic Trading. Automaattinen, ohjelmallinen kaupankäynti, esim. dispaly-mainosverkoissa.

 

Avatar. Virtuaalihahmo, tunnuskuva on käyttäjän valitsema digitaalinen alter ego, joka voi olla gif-kuvan, merkin, karikatyyrin tai piirroksen muodossa. Käytetään valokuvan sijaan mm. keskustelupalstoilla, verkkoyhteisöissä ja pikaviestisovelluksissa.

 

Backend Developer. Asiantuntija, joka vastaa verkkosivujen ja sovellusten, ”taustapuolen” toteutuksesta, kuten verkkosivujen arkkitehtuurista ja tietokantojen ja ohjelmistojen integraatioista.

 

Banneri. Kuvaa ja teksti sisältävä suorakaiteen muotoinen verkkomainos, joka näytetään display-mainosverkossa. Bannereiden koot vaihtelevat mainospaikan ja tarkoituksen mukaan, mutta yleisimmät formaatit ovat pysty ja vaakasuorakaide. Nykyään bannerimainonnnasta käytetään enemmäkseen termiä display-mainonta.

 

Banning. Julkaisukielto, -esto (bannaaminen), joka annetaan yleensä häiriköimisestä sosiaalisessa mediassa tai muussa kanavassa. Julkaisukielto tarkoittaa, että bannattu ei voi julkaista kuvia, tekstejä tai kommentteja. Kielto voidaan toteuttaa esim. laitetunnisteen avulla.

 

Behavioral Event. Käyttäytymistapahtuma, joka rekisteröidään analytiikkatyökaluilla. Esim. sivuilla vierailu, mainoksen (linkin) klikkaaminen, uutiskirjeen tilaaminen, tuotteen lisääminen ostoskoriin, ym.

 

Behavioral Targeting. Mainonnan tai markkinoinnin kohdennus, joka perustuu aiempaan verkkokäyttäytymiseen. Kohdennusta tehdään esim. haku- ja selaushistorian, tilauksen ja ostotapahtuman perustella. Mm. isot verkkokaupat ja digitaaliset mediat kohdentavat tuotteita ja uutisia aiemman kiinnostuksen perusteella, kuten “Saatat olla kiinnostunut”, “Lue myös tämä”, “Tämän tuotteen ostaneet katsoivat myös” jne.

 

Behavioral Retargeting. Aiempaan verkkokäyttäytymiseen perustuva uudelleenkohdennus, joka tehdään aiemman selaushistorian ja kiinnostusten pohjalta. Verkkokäyttäytymiseen perustuvaa uudelleenkohdennusta hyödynnetään sekä mainonnassa että suoramarkkinoinnissa.

 

Beta-versio. Verkkopalvelun, ohjelmiston tai pelin testikäyttöön lanseerattu versio, jota kehitetään asiakaspalautteen pohjalta.

 

Bid Request. Automatisoitu hintakysely ohjelmallisessa ostamisessa, esim. Display-mainosverkostossa.

 

Big data. Iso määrä kerättyä, järjestelemätöntä tietoa. Tietomassa, joka vaatii ryhmittelyä ja analysointia. Kerätään verkkosivuilta, sosiaalisesta mediasta, muualta verkosta, ja tulkitaan analytiikkaohjelmistoilla. Big datan analysointi antaa kohteista niin yksityiskohtaista tietoa, että muilla keinoin sitä olisi hankala tai mahdotonta saada. Big datan analysointi antaa laajat käyttömahdollisuudet mm. markkinoinnissa ja mainonnassa.

 

Billboard. Ulkomainonnassa digitaalinen suurtaulu. Verkkomainonnassa sivun vasemmalle tai oikealle laidalle sijoitettu pystysuuntainen mainos.

 

Blockchain. Lohkoketju. Uudenlainen, turvallinen teknologia tiedon tallentamiseen ja välittämiseen. Perustuu tietolohkojen automaattiseen ketjuttamiseen, jossa edellisen lohkon informaatio lisätään tiivistetysti seuraavaan lohkoon, ja hajautetaan avoimen kirjanpidon periaatteella samanaikaisesti useille verkossa oleville laitteille. Kukin laite hallinnoi omalta osaltaan tietoa siitä mitä lohkoketjuun tallentuu. Ja tallentaa voi tekstiä, kuvia, tiedostoja, koodia. Teknologian suurin etu on se, että informaation historiaa ja digitaalista todennusta on lähes mahdotonta muuttaa jälleenpäin. Tällä hetkellä teknologiaa käytetään mm. hotellivarausten ja (laina)sopimusten tekemiseen, omistusrekistereiden ylläpitoon, tuotteiden alkuperän varmistamiseen tai myymiseen verkossa. Teknologian käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Lohkoketjuteknologioita on useampia. Sitra avaa Bitcoinin ja Ethereumin erot suomeksi. Tarkemmin englanniksi Investopediassa. Kryptovaluuttaan ja kaupankäyntiin liittyvä terminologia löytyy täältä.

 

Benchmarking. Vertailuanalyysiin perustuva kehittämismenetelmä, jossa pelkistetysti opitaan muilta. Hyödynnetään mm. markkinoinnin ja yritystoiminnan tehostamisessa ja kilpailukyvyn parantamisessa. Benchmarkingissa omaa toimintaa verrataan parhaiden menestyviin kilpailijoihin ja toimijoihin. Vertailuanalyysin tuloksista otetaan opiksi ja toimintaa muutetaan näiden oppien pohjalta.

 

Blogi. Artikkelisivusto, joka keskittyy tiettyihin aiheisiin. Myös yrityssivuston osio, jossa julkaistaan informatiivisia artikkeleita: annetaan kädestä pitäen -neuvoja, kerrotaan ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista. Hyvin toteutettu, säännöllisesti ylläpidettävä yritysblogi kasvattaa konversiota ja kerää liidejä (potentiaalisia ostajia). Blogitekstit madaltavat ostokynnystä, parhaimmillaan ostokynnys poistuu kokonaan. Siksi blogi on erinomainen keino Inbound-markkinointiin. (Ks. myös Inbound).

 

Bitrate. Bittinopeus (myös bittivirta) kuvaa tiedonsiirron nopeutta tallentaessa tai välittäessä tietoa verkossa. Mittayksikköinä käytetään bitti per sekunti (bits/sec, bps) ja kilotavu per/sekunti (kilobytes/sec, kB).

 

Botti, bottiliikenne. Verkossa toimivat, eri tarkoituksiin valjastettu robotti. Botteja voidaan ohjelmoida mm. automatisoituun tietojen keräämiseen ja reaaliaikaiseen viestintään (chatbot, digi- tai virtuaaliavustaja). Tosin, bottiliikenteen voi valjastaa myös pahantekoon, kuten sivustoihin kohdistuviin hyökkäyksiin tai levittämään tiettyä agendaa palvelevia ”mielipiteitä” sosiaalisen median valetilillä. (Ks. myös Chatbot)

 

Bounce rate. Sivustolta välittömästi poistuneiden määrä prosentteina. Luku tarkoittaa niitä, jotka poistuivat tutustumatta muihin kuin tulosivuun. Mitä matalampi poistumisprosentti, sitä parempi – niin konversion kuin hakukonelistauksen kannalta. Bounce rate vaihtelee aloittain ja sen mukaa, mille sivulle hakukoneista tullaan. On kuitenkin suuntaa antavia keskivertolukuja. Jos poistuneita on alle 40 % tulosta voi pitää erinomaisena, 40-55 % keskivertona, 56-70 % jo keskivertoa huonompana. Korkea poistumisprosentti kertoo, että sivustolta ei löydy mitään mielenkiintoista. Silloin sivusto se on uudistuksen tarpeessa. Onhan sen tehtävä asiakkaiden haaliminen, ei niiden karkottaminen. Voit käyttää tätä bounce rate laskuria apuna analytiikan tulosten tulkitsemiseen.

 

BOYD – Bring Your Own Device. Käytäntö, jossa työntekijöiden henkilökohtaisia laitteita, kuten älypuhelimia ja tietokoneita hyödynnetään yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa.

 

Branded content. Brändätty sisältö, palvelun tai tavaran tuottajan luoma tai kokonaan rahoittama sisältö, esim. mainosklippi, jota muut (mainostajat) jakavat. Termiä käytetään myös merkkituotteiden sijoittelusta elokuvissa ja TV-sarjoissa.

 

Bruttopeitto. Verkkokäyttäytymisen kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon laitetunnuksen tai selaimen (IP) useampi vierailu. Bruttopeitossa siis lasketaan kaikkien vierailujen määrä, vaikka yksi vierailija olisi käynyt sivuilla useamman kerran. (Ks. myös Nettopeitto)

 

BTL – Below the Line. Kohdennettu, yleensä asiakassuhteeseen perustuva verkkomainonta joko jälkimarkkinointina (mainokset) tai suoramainontana (tarjouskirjeet). (Ks. myös ATL – Above the Line)

 

B2B – B to B (Business to Business). Yrityssektori, joka tarjoaa palveluja/tuotteita yrityksille. Myös yritystenvälinen kaupankäynti ja markkinointi.

 

B2C – B to C (Business to Costumer). Yrityssektori, joka tarjoaa kuluttajatuotteita ja -palveluja. Myös kuluttajamyynti ja markkinointi.
Brand Advocate. Brändin puolestapuhuja, tyytyväinen vakioasiakas, brändifani. Henkilö, joka kokee tietyn brändin omakseen ja kertoo siihen liittyvistä hyvistä kokemuksistaan mielellään muille. Puolestapuhuja ei saa palkkaa tai muuta maksuksi luokiteltavaa (esim. ilmaisia tuotenäytteitä). Hän kehuu brändiä vapaaehtoisesti, oman kokemuksensa pohjalta.

 

Brand Ambassador. Brändilähettiläs. Yrityksen oma tai ulkopuolelta palkattu tuote-/palveluasiantuntija, jolle maksetaan yrityksen brändimielikuvan pitkäjänteisestä ylläpitämisestä. Hän tuntee brändin ja edustaa sitä näkyvästi koko olemassaolollaan.

 

Business Intelligence (BI). Liiketoimintatiedon hallinta. Nykyään viitataan teknologiaan, joilla organisaatiossa kertyvää ja kerättävää raakadata jäsennellään ja analysoidaan. BI-ohjelmistojen automatisoitua raportointia hyödynnetään liiketoiminnan eri alueiden kehittämiseen ja tehostamiseen. Tunnetuimpia liiketoimintatiedon hallintaohjelmia ovat Tableau ja Microsoft Power BI.

 

Button. Mainospainike on verkkomarkkinoinnin muoto, jota on tarjolla kahtena eri kokona: iso ja pieni painike.

 

Byers Journey. Ostajan matka. Ostopolku. Potentiaalisen asiakkaan tapa toimia ennen ostotapahtumaa. Ostopolku alkaa kiinnostuksesta tai tarpeesta ja kulkee useiden kontaktipisteiden kautta. Mitä lyhyempi ostopolku, sitä varmemmin syntyvät kaupat.

 

CAC – Customer Acquisition Cost. Asiakkaan hankintahinta. Yksi myynnin, markkinoinnin ja mainonnan tehokkuuden arviointiin käytettävistä KPI-mittareista.

 

Chatbot. Verkkosivuihin liitetty, ohjelmoitu virtuaaliavustaja, joka palvelee kellon ympäri. Chatbot ohjaa sivuilla kävijät oikean sisällön pariin tai ostospolulla eteenpäin kysymällä lisätietoja asiakkaan tarpeista ja keräämällä yhteystiedot myöhempää kontaktointia varten.

 

Check-in. Sisäänkirjautuminen. Käytetään kahdessa eri merkityksessä: 1) paikkatiedon jakaminen muille, 2) Sisään kirjautuminen palveluun (verkkokauppa, Intranet, pelialusta) tai fyysiseen paikkaan, esim. kahvilaan tai ravintolaan.

 

Churn rate. Voi kuvata prosenteissa: 1) asiakaspoistumaa, eli menetettyjen asiakkaiden määrää tietyn ajan sisällä tai 2) henkilöstön vaihtuvuutta yrityksessä. Kumpi tahansa onkaan kyseessä, suuren poistuman/vaihtuvuuden pitäisi havahduttaa miettimään, missä vika. Saavatko asiakkaat uutiskirjeitä liian tiuhaan? Millainen on asiakaspalvelun laatu, ja onko se riittävän nopea? Käytetäänkö asiakastietoja muuhun tarkoitukseen, kun mihin ne alun perin kerättiin? Mistä muusta asiakaskato voi johtua? Henkilöstön suuri poistuma tai vaihtuvuus kertoo, että työolosuhteisessa, johtamisen tasossa, palkkauksessa tai henkilöstö uranäkymissä olisi parantamisen varaa.

 

Clickstream, Click Path. Napsautussuunta/napsautuspolku tarkoittaa hyperlinkkien ketjua, jota käyttäjä seuraa verkossa. Esim. yrityksen verkkosivuille voidaan tulla ja siellä surffailla seuraavaa polkua pitkin: hakukoneen tulossivuilta klikataan yrityksen blogilinkkiä, blogin luettuaan, käyttäjä klikkaa palvelusivulle ja lopulta yhteydenottolomakkeeseen. Clickstream-analyysi on erittäin hyödyllinen ja auttaa kehittämään verkkopalvelua. Sitä hyödynnetään myös ohjelmistojen testauksessa, markkinatutkimuksissa ja työntekijöiden tuottavuutta arvioidessa.

 

Click-to-SMS. Mobiilisovelluksissa ja Mobile First -verkkosivuilla käytetty toiminto, yleensä painike, jolla voi siirtyä tekstiviestisovellukseen ja lähettää tekstiviestin painikkeelle määritettyyn numeroon.

 

Click-to-Call. Mobiilisovelluksissa ja verkkosivuilla käytetty toiminto, yleensä painike, jolla voi siirtyä puhelinsovellukseen ja soittaa painikkeelle määritettyyn numeroon.

 

Click-to-email. Mobiilisovelluksissa ja verkkosivuilla käytetty toiminto, yleensä painike, jolla voi siirtyä sähköpostisovellukseen (mikäli älypuhelimessa on jokin sähköpostisovellus) ja lähettää sähköpostiviestin painikkeelle määritettyyn osoitteeseen.

 

Cloud Services. Pilvipalvelut. Verkon yli tapahtuva toiminta, esim. ohjelmistojen, tietojen, verkkopohjaisen, sähköpostin, tallennustilan, tietokannan käyttö. Pilvipalvelu voi olla joko julkinen (public cloud), yksityinen pilvi (private cloud) tai luotettu pilvi (trusted cloud). Tyyppi määräytyy lähinnä sen mukaan, kuka pilveä pääsee käyttämään ja kuka sen omistaa. Yhdistettyjä pilvipalvelutyyppejä kutsutaan hybridipilveksi (hybrid cloud). Julkinen pilvi tarkoittaa, että palvelun infrastruktuuri on jaettu usealle palvelimelle ja toiminnallisuudet ovat kaikkien samaa pilvipalvelua käyttävien saatavilla. Yksityisen pilven infrastruktuuri on suljettu omaan verkkoon ja käyttö rajoittuu vain tietyille tahoille tai tiettyjä toimintoja varten.

 

Cloud Computing. Pilvilaskenta. Palvelu, jossa tiedon tallennus, laskentateho ja varmuuskopiointi ostetaan datakeskukselta. Tarpeesta riippuen pilvilaskenta voi olla ohjelmisto-, infra- tai alustapohjaista tai niiden yhdistelmä. (Ks. myös IaaS; PaaS; SaaS)

 

CLV – Customer Lifetime Value. Asiakkuussuhteen elinkaaren arvioitu tuotto.

 

CMS – Content Management System. Sisällönhallintajärjestelmä, myös julkaisujärjestelmä, jolla luodaan, muokataan, julkaistaan ja hallinnoidaan verkkosivujen tai verkkokaupan sisältöä. Tunnetuimmat verkkosivujen ja palvelujen sisällönhallintajärjestelmät ovat Drupal, WordPress (saatavana myös pilvipalveluna WordPress.com), Joomla! ja HubSpot CMS, Verkkokaupan puolella Woocommerce, Shopify ja Magento.

 

Community. Yhteisö tai ryhmä, joka toimii yhteisen mielenkiinnon mukaan. Esim. sosiaalisen median ryhmät, WordPress-yhteisö, joka on keskittynyt WordPress-julkaisualustan kehittämiseen, GitHub – ohjelmistokehittäjien yhteisö.

 

Community Manager. Yhteisömanageri. Nettiyhteisöä aktiivisesti ylläpitävä, sen toimintaa kehittävä ja vetävä henkilö ammattilaisten, harrastajien ja aateryhmissä. Myös yritysten sosiaalisen median kanavien ylläpitäjiä kutsutaan yhteisömanagereiksi.

 

Conversational Marketing. Keskusteleva markkinointi verkkoliiketoimintaa, jossa asiakkaita ohjataan verkkosivujen myyntipolulla kaksisuuntaisen viestinnän avulla. Keskustelevan markkinoinnin ytimessä ovat sisällöt ja automaatio, esim. erillinen chatbotti tai sen sisältävä asiakkuushallintajärjestelmä (CRM). Sisällöillä tarjotaan ostopäätöstä tukevaa tietoa. Chatbottit ohjelmoidaan kysymään ja vastaamaan tiettyjen sääntöjen mukaan. Keskusteleva markkinointi on erittäin tehokas myynnin kasvattaja silloin kun yritys tuntee asiakkaansa hyvin, eli on perillä heidän ongelmistaan ja tarpeistaan.

 

Cookie. Eväste, keksi. Verkkovierailun aikana selaimen välimuistiin ja päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat sivustokohtaisia, vain sivuja ylläpitävä taho voi ne asentaa. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat sivuston kehittämisen kannalta tärkeimmät: niiden avulla tunnistetaan kävijät ja palaavat, mitä kautta sivuille tultiin, mitä siellä tarkkaan ottaen tehtiin jne. Termiä ”toisen osapuolen evästeet” ei käytetä, vaikka siihen rinnastettavaa toimintaa (cookie matching) harrastetaan, kun omien verkkosivujen evästeillä (ensimmäisen osapuolen evästeet) kerättyä dataa luovutetaan muille. Yhteistyötä tekevät yritykset voivat vaihtaa tällaisia tietoja tehostaakseen palvelujen tuottamista, tai dataa voidaan myydä muulle sidosryhmälle (lentoyhtiö hotelliketjulle, matkanjärjestäjille ym.). Kolmannen osapuolen evästeet asentaa muu taho kuin sivut, joilla vieraillaan. Useimmat sosiaalisen median jakonapit ja klikatut tai katsotut mainokset asentavat kolmannen osapuolen, esim. mainosverkoston tai muun verkkokäyttäytymisestä dataa keräävän tahon evästeitä (tracker). Kolmannen osapuolen evästeet tunnistavat kävijät myös muilla sivustoilla mm. laitetunnisteen, käyttöjärjestelmä, sijainnin, hakuhistoria ym. avulla.

 

Cookie Matching. Evästeiden sovittaminen, myös evästeiden rikastaminen. Käytäntö, jossa eri palvelimien evästetietoja yhdistetään täsmällisempien käyttäjäprofiilien luomiseksi. Evästeiden kerääminen ja yhdistäminen voi tapahtua yhden palveluntarjoajan / yrityksen, tai usean palveluntarjoajan / yrityksen toimesta.

 

Companion Ad. Tukimainos. Verkossa useimmiten videomainosten tukena / lisätehona käytettävä bannerimainonta, joka voi sisältää linkin mainostettavan tuotteen tai palvelun sivuille.

 

Completion rate. Valmistumis-, myös loppuunsaattamisen määrä. Kertoo prosentteina, videomainoksen osittain ja kokonaan katsoneiden osuuden. Esim. 50% katsoi vain alun, 30% katsoi puolet, 20 % katsoi koko mainosvideon.

 

Contextual Targeting. Mainoskampanja, jossa mainoksia näytetään vain sellaisilla sivuilla, jossa on mainostajan määrittelemää sisältöä.

 

CPA – Cost per Action. Hinta per toiminta. Toimintaan pohjautuva hinnoittelu, jossa verkossa mainostava maksaa vain toteutuneesta toiminnasta, esim. oppaan lataamisesta, ajanvarauksesta ym.

 

CPC – Cost per Click. Klikkikohtainen hinta. Verkkomainonnassa (mm. Google Ads-verkosto, Facebook) yleisesti käytettävä hinnoittelu, jossa mainonnan kustannukset määräytyvät mainosten klikkausten perusteella.

 

CPD – Cost per Download. Latauksen hinta. Hinta per ladattu tiedosto, esim. musiikki, äänikirja.

 

CPE – Cost per Engagement. Vuorovaikutuskohtainen hinta. Hinta per lataus, katselu, tykkäys, klikkaus ym.

 

CPL – Cost per Lead. Liidikohtainen kustannus. Kustannus per mainonnan aikaansaama liidi (potentiaalinen ostaja).

 

CPCV – Cost per Completed View. Kokonaisen mainosvideon katseluhinta. Mainonnan hinnoittelu, jossa mainostaja maksaa näyttökerrasta vain silloin kun videosta katsotaan vähintään 2/3 osa, eli 70–75 %.

 

CPM – Cost per Mille (myös CPT, Cost Per Thousand). Kustannukset per tuhat näyttökertaa. Massahinnoittelu, joka perustuu vain mainosten näyttökertaan, kun mainosnäyttöjä ostetaan tuhannen näytön erissä. Halvempi kuin klikkausmääriin perustuvaa mainonta, mutta vaatii paremman strategian ja kohdennuksen. Täältä löydät kätevät CPM-laskurit brändi- ja muulle verkkomainonnalle.

 

CPO – Cost per Order. Hinta per tilaus suhteessa mainoskuluihin ja tilausten määrään.

 

CPS – Cost per Sale. Markkinoinnin tai mainonnan kustannukset suhteessa saatuihin myyntituloihin, hyötysuhde.

 

CPV – Cost Per View. Hinta per näyttökerta. Videomainonnassa yleisesti käytetty hinnoittelu, joka perustuu videon katselukertoihin. Myös yhden videon katseluhinta.

 

CRM – Customer Relationship Management. Nykyään useimmiten pilvipalveluna toimiva asiakkuushallintajärjestelmä, joka automatisoi osan myynnin ja markkinoinnin toiminnasta. CRM-järjestelmällä hallinnoidaan yhteydenottoja asiakkaisiin, tarjouksia, tapaamisia ja kerätään liidejä yrityksen verkkosivujen kautta. Monissa asiakkuudenhallintajärjestelmissä on suorasoiton ja livechatin ominaisuus ja ne toimivat myös mobiililaitteilla. Suosituimpia CRM-järjestelmiä ovat mm. HubSpot ja Salesforce.

 

CSS – Cascading Style Sheets. Koodikieli, jolla luodaan tyylitiedostoja verkkosivujen ulospäin näkyvää asettelua varten. CSS:llä voidaan määritellä mm. sivun yleinen muotoilu, kirjainsinkoko, värit, viivat, kuvien asettelu ym.

 

CTA – Call to Action. Toimintakehotus, joka on tärkeä osa konversio-optimointia. CTA on yleensä teksti- tai painike, joka ohjaa asiakasta haluttuun toimintaan. Toimintakehotteita on hyvin monenlaisia, yleisimmät ovat mm.: Tilaa uutiskirje, Osta heti, Varaa aika, Kysy lisää.

 

Cross-device Targeting. Laitteidenvälinen kohdistaminen on mainostekniikka, jossa samanaiheisia mainoksia lähetetään yhdelle ja samalle kuluttajalle laitteesta toiseen. Esim. ensin älypuhelimeen ja sen jälkeen pöytäkoneelle. Mainonta toteutetaan IP- osoitteiden ja seurantakoodien avulla.

 

Cross-screen Measurement. Näyttöjen ristimittaus on mittaus- ja tilastointitapa, jossa saman käyttäjän videon katselua seurataan monilla laitteilla ja monissa tilanteissa. Esim. kastoiko hän videon älypuhelimilla, tableteilla, ”tien päällä” (ei kotona), televisiossa, työpöytänäytöllä. Näyttöjen ristimittausta tehdään IP- osoitteiden ja seurantakoodien avulla.

 

Cross-site Analytics. Sivustojen välinen analytiikka on tilastointia, jota kattaa useiden verkkosivujen kävijöitä. Esim. suuret kustantajat, joilla on useita verkkolehtiä saavat näin parempaa tietoa asiakaskäyttäytymisestä ja heidän mahdollisista liikkeistä eri verkkojulkaisujen välissä. Mainostajat voivat sivustojenvälisen analytiikan avulla tarkastella mainosjakauman ennen kampanjan alkamista ja mainonnan toimivuutta kampanjan jälkeen. Sivustojenvälinen mainostaja-analyysi antaa mainostajalle mahdollisuuden optimoida ja tarkistaa luovan sisällön toimittaminen ennalta ostettujen julkaisijoiden mainosjakaumassa. Tiedot voivat vaihdella vierailluista sivuista, ja katsotuista sisällöstä tietyn käyttäjän tekemiin ostoksiin. Tietoja hyödynnetään kuluttajien (sivuilla vierailevien) käyttäytymisen ennakoimiseen ja mainonnan parempaan kohdistamiseen.

 

Crowdfunding. Joukkorahoitus. Käytäntö, jossa esimerkiksi aloittava yritys tai yhteistyöprojekti rahoitetaan keräämällä verkon kautta pieniä summia (esim. 10 euro/henkilö) laajalta ihmisjoukolta. Joukkorahoituksen saaminen riippuu siitä, miten hyvin rahoitusta hakevat pystyvät osoittamaan hankkeen hyödyllisyyden tai kannattavuuden. Joukkorahoituksen tyyppejä on useita. Vastikkeellisessa joukkorahoituksessa rahoittajat saavat vastineeksi lahjan, tuotteen tai palkinnon. Vertaislaina-tyyppisessä joukkorahoituksessa (P2P, peer to peer lending) yksityishenkilöt lainaavat rahaa toisille yksityishenkilöille. Joukkotuottamisessa (crowd co-production) rahoitetaan yleensä uutuustuotteita markkinoille tuovia projekteja tai yrityksiä, siten että tuotteet tilataan ennakkoon kattamaan tuotteen valmistus, lanseeraus- ja jakelukulut. Nämä kolme vaihtoehtoa sopivat sekä tuottoa tavoitteleville, että voittoa tavoittelemattomille (yleishyödyllisille) projekteille. Sen sijaan pääomitusperusteinen joukkorahoitus (equity-based crowdfunding) tarkoittaa yrityksen investointia toiseen yritykseen, usein start-upiin, jonka osakkeista osan sijoittaja saa vastineeksi.

 

Crowdsourcing. Työn tai tietyn tehtävän hajautettu ulkoistaminen joko laajemmalle harrastajayleisölle (vapaaehtoiset) tai tietylle osaajaryhmälle (esim. koodarit). Termille ei löydy täsmällistä virallista suomennusta, mutta vaihtoehtoja joukkouttaminen, yleisön osallistaminen ja talkoistaminen käytetään. Termillä viitataan usein sellaisiin tehtäviin, joita muuten teetettäisiin alihankkijoilla, ellei se olisi liian kallis ja hidas. Growdsourcingin etu on se, että esimerkiksi ongelmaratkaisua vaativissa tehtävissä saadaan laajempi näkökanta asiaan, jolloin ongelma on nopeampaa ja tehokkaampaa ratkaista. (Ks. myös Growdfunding)

 

CTR – Click Through Rate. Mainosten tai mainoslinkkien klikkiprosentti. Kertoo moniko mainoksen nähneistä klikkasi sitä.

 

Data Aggregator. Data-aggregaatti, datan / tietojen kerääjä on taho, joka kokoaa suuren määrän dataa eri lähteistä, analysoi ja myy eteenpäin. Verkossa tapahtuvaa tietojenkeruuta / jakelua kutsutaan tiedonhallintaympäristöksi (DMP). Mm. Facebookin tiedetään harrastavan tällaista. (Ks. myös Data Management Platform)

 

Data Quality. Tiedon laatu. Tiedon sopivuus tarkoitusta varten määrätyssä yhteydessä. Tiedon laadulle on useita kriteerejä, ja laatua arvioidessa otetaan huomioon mm., mistä tieto on saatu, miten täsmällinen, luotettava, ajantasainen ja relevantti se on. Tietoa pidetään luotettavana, jos sitä voidaan hyödyntää suunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Tiedon luotettavuutta ja laatua voidaan parantaa oikealla mittaristolla, esim. valitsemalla tarkoitukseen sopivimmat KPI:t. (Ks. KPI – Key Performance Indicator)

 

Dashboard. Visuaalinen tietonäkymä. Työpöydän tai mobiilisovelluksen näkymä, joka esittää markkinointiin, mainontaan tai muuhun liittyvän data-analyysin tuloksia ”yhdellä silmäyksellä”. Esim. Google Analytics, Microsoft Power BI.

 

Deal ID – Deal Identifier. Mainosten ohjelmallisessa ostamisessa käytettävä yksilöllinen tunnistekoodi, joka yhdistää mainonnan myyjän ja ostajan.

 

Demographic Targeting. Demografinen kohdennus. Mainonta, jossa hyödynnetään useita datapisteitä. Siihen voi sisältyä verkossa olevan päätelaitteen sijainti, laitetunniste (IP), ohjelmistotietoja (mikä selain) ja verkkokäyttäytymistä (selaus ja toimintahistoria).

 

Design Thinking. Jatkuvaan ideointiin perustuva toimintamalli, tunnetaan myös suunnittelu- tai muotoiluajatteluna. Auttaa hankalien tai monimutkaisten ongelmien ratkomisessa, eli kyseessä on luova ongelmaratkaisu. Se on oiva tilanteissa, joissa tarvitaan asian kokonaisvaltaista, ”monelta eri kantilta”-arviointia. Esim. tuotekehitys, palvelujen tai yritystoiminnan tuottavuuden parantaminen.

 

DevOps – Development and Operations. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen tuotantomalli. DevOps-asiantuntijat toimivat sujuvaa kehitystä vaativissa ohjelmisto- ja teknologiaprojekteissa.

 

Design Sprint. Suomeksi Sprintti on nopea, viiden päivän kehitysprosessi, jota hyödynetään erityisesti verkkopalvelu- ja ohjelmistoalalla. Sprint nojaa muotoiluajatteluun ja keskeinen idea on saada tuote tai palvelu nopeasti markkinoille. Sprintissä ideat testataan, suunnitellaan prototyypit ja arvioidaan mahdolliset ongelmat ja riskit. Maanantaina keskitytään idean toimivuuteen ja mahdolliseen ongelmaan. Tiistaina vaihtoehtoiset ideat luonnostellaan paperille/digitaaliesti. Keskiviikkona ideat arvioidaan ja valitaan toimivin. Torstaina tehdään suppea prototyyppi, jota perjantaina testataan tosioloissa, esim. satunnaisesti valituilla testihenkilöillä tai asiakaskunnassa. Sprintissä kehitystyön hedelmät näkyvät jo lyhyessä ajassa, menetelmä onkin erittäin suosittu ketterässä kehityksessä. Se sopii kuitenkin monenlaiseen kehitystyöhön, esim. kilpailukyvyn, jopa koko liiketoiminnan suunnan arviointiin.

 

Disruptiiivinen innovaatio. Liiketoiminnan ja markkinoiden perinteitä ”häiritsevä” innovaatio. Yleensä niin uniikki ja toimiva, että muuttaa kilpailutilannetta luomalla uudenlaisia markkinoita ja arvoverkkoja. Disruptiiviset innovaatiot perustuvat teknologiaan ja ohjelmistoihin ja kasvavat alueilla, joita perinteiset, maksimituottoa tavoittelevat yritykset ovat ylenkatsoneet. Paypal, Netflix, kybervaluutta ja joukkorahoitus ovat disruptiivisia innovaatioita. Parhaat disruptiiviset innovaatiot voivat jopa syrjäyttää aiemmat käytännöt, markkinoita johtaneet tuotteet tai yritykset. Esim. digitaaliset päivyrit ovat vähentäneet huomattavasti painettujen päivyreiden tarvetta.

 

Diginatiivi. Internetin, ja erityisesti sosiaalisen median aikakaudella aikuistunut henkilö.

 

Display-mainonta. Verkossa tapahtuva maksullinen bannerimainonta, jota näytetään ennalta määrätyillä mainospaikoilla. Esim. Googlen verkostossa. Displaymainonnalla on mediasta riippuen eri formaatit ja ne voivat olla tekstin, kuvan, myös videon muodossa.

 

Display Network. Digitaalisten mainosten maksulliseen näyttämiseen erikoistunut verkosto. Mainosverkosto. Google on 90 % markkinaosuudellaan Suomessa ylivoimaisesti suurin. Googlen verkosto kattaa digilehtien, aihesivustojen, YouTuben sekä G-mailin ja sovellustensisäisen mainonnan. (Ks. myös Google Ads)

 

DNS – Domain Name System. Nimipalvelujärjestelmä, joka muuntaa IP-osoitteet verkkopalvelutunnuksiksi. Kun verkkosivusto julkaistaan, DNS-asetukset yhdistävät verkkosivuja ylläpitävän palvelimen IP-osoitteen sivujen verkkotunnukseen, esim. www.yritys.fi.

 

DMP – Data Management Platform. Tiedonhallintaympäristö/alusta, jonne kerätään suuri määrä järjestelemätöntä ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen tietoa (Big data). Alustaa hallinnoiva taho (yritys) on erikoistunut datan keräämiseen ja analysiointiin ja myy sitä eteenpäin mm. mainostajille. (Ks. myös Data Aggregator)

 

DOOH – Digital Out of Home. Digitaalinen suurtaulu- tai muu digitaalinen ulkomainonta, esimerkiksi vierivä teksti pörssirakennusten ja elokuvateattereiden ulkopuolella.

 

Domain. Maksullinen verkkotunnus, joka myönnetään tietylle taholle tiettyä käyttötarkoitusta varten, esim. yritys.fi ja yritys.com.

 

DPO – Data Protection Officer. Pk-yrityksissä tai yhteisöissä useimmiten ulkopuolelta palkattu tietosuojavastaava, joka varmistaa, että yrityksen tietosuojakäytännöt ovat asetuksen mukaisia. Tietosuojavastaava toimii yrityksen neuvonantajana ja on lisäksi yrityksen virallinen yhteyshenkilö tietosuojavaltuutetun suuntaan. Siksi tietosuojavastaavan yhteystiedot ilmoitetaan aina tietosuojavaltuutetun toimistolle.

 

eCPM – Effective Cost Per Mile PM. Todellinen, eli toteutunut tuhannen mainosnäytön kustannus. Löydät täältä käteviä eCPM laskukaavoja.

 

Encryption. Kryptaus, salaus. Laitteen, tiedostojen, viestinnän salaus.

 

Endorsaus. Suosittelu. Etenkin LinkedIn-alustalla yleinen käytäntö, jossa omien yhteyshenkilöiden (kontaktien) taitoja kehutaan (suositus) tai suositellaan muille kontakteille.

 

Engagement. Osallistaminen. Keinot, joilla yritys aktivoi ihmisiä keskustelemaan tuotteesta tai palvelusta esim. blogin kommentointikentässä tai jakamalla sisältöjä sosiaalisessa mediassa.

 

ePrivacy-direktiivi. Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus, joka täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Yleinen tietosuoja-asetus vaikuttaa kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn, mutta vuonna 2017 ehdotettu ePrivacy koskee nimenomaan sähköistä (digitaalista) ympäristöä. Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen piti tulla voimaan vuonna 2019. Eurovaalien vuoksi voimaantulo siirtyy vuodella. (Ks. myös GDPR, General Data Protection Regulation)

 

ERP – Enterprise Resource Planning. Toiminnanohjausjärjestelmä, jossa yritys säilyttää liiketoiminnan kannalta kriittisiä tietoja. ERP:iin voidaan integroida kattavasti (palveluntarjoajasta riippuen) liiketoiminnan sujuvuuden kannalta keskeisiä ominaisuuksia: projektinhallinta, tilausten hallinta, työnajan hallinta, osto- ja myyntireskontra, laskutus, raportointi ym. ERP-järjestelmät toimivat kauan paikallisesti yritysten omilla servereillä ja laitteilla. Nykyään on siirrytty yhä enemmän hybridiratkaisuihin, jossa yhdistyvät paikallinen järjestelmä + pilvi. Pilvi tulee kuitenkin yleistymään. Eri aloille on tarjolla omia ERP-ratkaisuja. (Ks. myös Cloud Services)

 

FaaS – Foresight as a Service. Ennakointiin perustuva asiantuntijapalvelu, joka huomioi markkinoiden, teknologian ja asiakaskäyttäytymisen suuntaukset. Ennakoinnilla voidaan arvioida mihin kullakin alalla sekä yleisesti ollaan menossa. Palvelu nojaa aina tutkimustietoon ja tuo merkittävää kilpailuetua. Kilpailuetu saadaan sillä, että yrityksen tietojärjestelmiä ja markkinointia voi kehittää ketterästi (osissa) vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

 

Fasilitointi. Ohjaava toiminta, jonka tarkoitus on helpottaa muiden toimintaa ryhmätyössä ja projekteissa. Fasiltaattori on ”orkesterinjohtaja” ja ongelmanratkaisija, joka pitää projektin ohjat käsissään. Hän ymmärtää ryhmädynamiikkaa ja ohjaa muita kohti projektin tavoitteita. Fasilitaattorin tehtäviin voi kuulua ideointia, ehdotuksia, päätöksentekoa ja kannustamista esim. vaativassa verkkomarkkinointiprojektissa.

 

Featured Snippet. Lyhennetty sisällön katkelma Googlen tulossivun kärkipaikoilla. Yleensä snippet on tekstiote hakua parhaiden vastaavalta sivulta ja tekstin alla on linkki kyseiselle sivulle. Rich Snippet sisältää lisäksi kuvan, kaavion tai videon pysäytyskuvan.

 

Fintech. Rahoitusteknologia. Yleisnimike innovatiiviselle teknologialle, joka haastaa perinteisen rahoitusalan. Koskee sekä ohjelmallisia että teknisiä ratkaisuja, joilla parannetaan rahoituspalvelujen saatavuutta: esim. mobiilimaksaminen, kryptovaluutta ja enenevässä määrin lohkoketjuteknologia. Ensimmäisiä, tunnetuimpia fintech-innovaatioita on PayPal.

 

Flat Design. Litteä muotoilu. Minimalistinen sivuston tai verkkopalvelun toteutus, jossa yhdistyvät pelkistetty asiasisältö ja harvat, mutta näyttävät graafiset elementit. Suositaan tietyn tuotteen tai palvelun markkinoinnissa (esim. ohjelmisto ja mobiilisovellus) sekä laskeutumissivuissa. Flat Design toimii myös painetussa materiaalissa ja mainoksissa.

 

Flight. Mainoskampanjan alkaminen, kampanjalähtö.

 

Floating Flash. Verkkosivun ”yllä” tai päällä leijuva mainos. Käytetään usein samalla sivulla olevien perinteisten bannerimainosten tehokeinona.

 

Floor Price. Alin, eli pohjahinta, jolla mainos voidaan myydä ohjelmallisessa ostamisessa.

 

Footer.Verkkosivujen alaosa, jossa on yrityksen yhteystiedot, pikalinkit palveluihin ja muihin sivuihin, ja esimerkiksi suppea yhteydenottolomake.

 

Frontend Developer. Asiantuntija, koodari, joka vastaa verkkosivujen ja sovellusten “etupuolen”, eli käyttäjänäkymän toteutuksesta.

 

Fullbound Marketing. Out- ja inboundin yhdistävä kokonaisvaltainen markkinointitapa. Käytännössä miksaa yhteen myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet.

 

Full Stack Developer. ”Täyden pinon”, eli kokonaisvaltainen kehittäjä hallitsee sekä asiakas- että palvelinohjelmistojen kehittämisen web- tai mobiilipuolelle. Fullstack-osaaja hyödyntää useampia ohjelmointikieliä eri alustaympäristöissä. Ohjelmointikielten vaatimukset vaihtelevat tehtävän mukaan, mutta yleisimmät ovat JS, HTML, PHP, Phyton, Node.

 

GDPR – General Data Protection Regulation. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, joka astui voimaan 25.5.2018. Asetus yhtenäisti henkilötietojen käsittelyn Euroopassa, mutta vaikutus tuntuu maailmanlaajuisesti. Laki paransi luonnollisten henkilöiden (asiakkaat, yritysten ja yhteisöjen edustajat, työntekijät, kumppanit) tietosuojaa ja antaa henkilöille laajemmat oikeudet omiin tietoihin. Säätelee tarkasti henkilötietoja käsittelyä yrityksissä ja yhteisöissä.

 

Geographic Targeting. Geokohdennus on sijaintiin perustuva kohdennus, jossa sisältöä esitetään joko IP-osoitteen tunnistamisen (laitteen maantieteellisen sijainnin) tai rekisteröitymistietojen perusteella.

 

Google Ads (aiemmin AdWords) on yhteinen nimi lähes kaikelle Googlen verkoston tarjoamalle mainonnalle. Nykyään siihen kuuluvat niin hakukonemainonta, digilehtien, YouTube, G-mail sekä sovellustensinen mainonta. Vain Googlen kumppanuusmainonnalla on oma termi – AdSense. (Ks. myös Display Network)

 

GPS – Global Positioning System. Yhdysvaltalainen satelliittipaikannus. Toimii osana maailmanlaajuista Global Navigation Satellite System’ia (GNSS), joka koostuu Venäjän GLONASS, Euroopan Galileo ja Kiinan Beidou-satelliittijärjestelmistä. Hakukoneet, sosiaalisen median alustat ja useat mobiilisovellukset keräävät ja hyödyntävät laitteiden paikannustietoja mm. mainosten kohdentamiseen sekä lähipalvelujen tarjoamiseen. (Ks. myös Location Based Service)

 

Growth hacking. Kasvuhakkerointi on yhdysvaltalaisen Sean Ellisin kehittämä nopean kasvun metodi, jossa liiketoimintastrategia nojaa markkinoinnin ja tuotekehityksen yhdistämiseen. Growt Hacking-metodilla pyritään kasvattamaan palvelun tai tuotteen menekkiä mahdollisimman nopeasti.

 

Growth-Driven Design. Kasvulähtöinen muotoilu tarkoittaa verkkopalvelujen jatkuvaa kehittämistä, jolla maksimoidaan konversio, ja siten tuotto. Kasvulähtöisessä muotoilussa yhdistyvät useat digitaalisen osaamisen alueet, kuten käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelu (UI + UX), ymmärrys sisältöjen merkityksestä ostoprosessissa sekä tekniset taustaratkaisut (integraatiot).

 

HTML5 – Hyper Text Markup Language. Standardoitu kuvauskieli, joilla tehdään internetsivuja. HTML:llä määritellään tekstin rakenne, kuten leipäteksti, otsikot, alaotsikot ja linkkejä sisältävät tekstit. HTML5 on kuvauskielen 5 versio, joka mahdollistaa myös videotiedostojen upottamisen verkkosivuille ja näyttämisen selaimessa (HTML5-player). Tapa on turvallisempi kuin aiempi käytäntö, jossa videoiden katselu verkossa vaatii Adoben Flash-lisäosan asentamista selaimeen. Paremman tietoturvan vuoksi HTML5-player on jo laajalti korvannut Flash-videosoittimet.

 

Hero. Jättibanneri. Verkkosivujen yläosan suuri kuva-alue, jossa olevan kuvan tai videon koko/näyttöalue on merkittävästi suurempi kuin muu sisältö. Aiemmin käytettiin lähinnä etusivulla ja kutsuttiin siksi etusivun bamnneriksi.

 

IaaS – Infrastructure as a Service. Infrastruktuuri palveluna. Tarjoaa laskenta- ja hallintaresursseja pilvipalveluna. IaaS on yksi kolmesta pilvipalveluiden ratkaisuista PaaS ja SaaS ohella. Yleisin yritysten ostama pilvipalvelu on SaaS ja IaaS yhdistelmä. Suurimpia IaaS -tarjoajia ovat Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Compute Engine (GCE).

 

IDFA – Identifier for Advertiser. Seurantadatan kerääminen laitetunnisteen perusteella iOS-laitteilta. Jokaisessa laitteissa on yksilöllisen tunniste, jonka avulla sovelluskehittäjät ja markkinoijat voivat seurata laitteen toimintaa. Mainonnassa tunnistetta käytetään mm. mainosten kohdentamiseen ja uudelleenmarkkinointiin sekä ostohistorian seuraamiseen ja (tiedostojen) latausten konversion mittaamiseen. Laitteen toimintahistorian voi milloin tahansa nollata ja uudelleenmarkkinoinnin estää ottamalla käyttöön asetuksen “Rajoita mainosten seurantaa”. (Ks. myös AAID).

 

Inbound Marketing. ”Sisään tuleva” markkinointi on asiakaskeskeinen markkinoinnin muoto, joka perustuu asiakkaiden auttamiseen ja ostoprosessin ohjaamiseen sisältöjen avulla. Hyödylliset sisällöt (blogit, oppaat, videot, vlogit) tarjoavat vastauksia asiakkaiden ongelmiin ja auttavat löytämään yrityksen tuotteet tai palvelut esim. hakukoneiden ja sosiaalisesta median kautta. Sisään tuleva (Inbound) markkinointi edellyttää asiakastuntemusta, markkinoinnin automaation ja datan hyödyntämistä.

 

Influencer. Vaikuttaja. Brändin palkkaama tai sponsoroima henkilö. Yleensä julkkis tai tiettyyn aiheeseen keskittynyt henkilö, jolla on digitaalisissa kanavissa paljon seuraajia. Vaikuttaja palkataan useimmiten kampanjaluontoisesti ja hänen tehtävänsä on sekä brändin imagon puolustaminen että myynnin kasvattaminen. Vaikuttajassa siis yhdistyvät Brändin lähettilään ja puolestapuhujan roolit.

 

Keyword targeting. Hakusanakohdennus on osa hakukonemarkkinointia. Hakusanakohdennuksessa yrityksen sivujen sisällön tuotetaan luontevasti sellaiseksi, että sivusto tai tietyt sivut löytyvät halutuilla hakusanoilla tai lauseilla. (Ks. myös Long Tail Search)

 

Konversio tarkoittaa verkkosivuilla vierailevien toimenpiteitä, kuten tilaamista, ostamista, ajanvarausta, lomakkeen täyttämistä, kyselyyn vastaamista ym. Mainonnassa (esim. hakukonemainonta) konversio tarkoittaa mainosten aikaansaama toimintaa, esim. siirtymistä mainoslinkin kautta kotisivuille. Konversion mittaaminen auttaa selvittämään, miten hyödyllinen (tuottoisa) verkkosivu tai mainoskampanja on.

 

Konversioprosentti kertoo, markkinoinnille asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. Vertailemalla CTR ja konversioprosentteja saadaan selville mainosten toimivuus, ja tuotto: mikäli mainos johti ostotapahtumaan, moniko verkkopalvelussa vierailleista tilasi uutiskirjeen, varasi ajan, osti tuotteen jne. Verkkokaupassa konversioprosentilla mitataan ostosten, verkkopalvelussa ajanvarausten, blogin tai uutiskirjeen tilaajien määrällä. Mittaaminen auttaa verkkopalvelun kehittämisessä entistä paremmaksi, ja sitä kautta lisäämään myyntiä.

 

Konversio-optimointi. Verkkoliiketoiminnan tärkein osa-alue, jonka tarkoitus on kasvattaa myyntiä. Konversio-optimointi tarkoittaa sisällöllisiä ja teknisiä ratkaisuja, joilla mahdollisimman moni kotisivuilla tai verkkokaupassa vieraileva saadaan suorittamaan haluttu toimenpide: ostamaan, tilamaan, kysymään lisää. Tämä tarkoittaa verkkosivujen sisällön ja elementtien, kuten tekstit, linkit, toimintakehotteet, kuvat, ym. toimivuuden arviointia analytiikan avulla ja sisältöjen jatkuva kehittämistä paremman konversion saamiskesi. Konversio-optimointi vaatii asiakasryhmien (segmettien), ostajapersoonien (ihanneasiakkaat) ja myyntipsykologian (ostoskäyttäytyminen, ostopolku) tuntemista. Onnistuneessa konversio-optimoinnissa sisältö, visuaalinen ja tekninen toteutus tukevat toisiaan. Lyhyesti koneversio-optimoinnilla yrityksen verkkopalveluissa vierailevat muutetaan, eli konvertoidaan potentiaalisiksi (tilasi uutiskirjeen) tai maksaviksi (osti) asiakkaiksi.

 

KPI – Key Performance Indicator. Keskeinen suorituskykyindikaattori. KPI:t ovat joukko tunnuslukuja, joilla mitataan, miten tehokkaasti yritys saavuttaa tietyt (keskeiset) liiketoiminnan tavoitteet. Erilaisia KPI-mittareita on paljon. Niistä kootaan aina tapauskohtaisesti räätälöityjä mittaristoja. KPI-mittarit ovat datan analysoinnin ja raportoinnin pohjana mm. konversion sekä markkinoinnin ja mainonnan tehokkuuden arvioinnissa. Mittaristoon kannattaa valita kerralla korkeintaan 10 eri KPI:tä. Esimerkiksi verkkomarkkinoinnissa keskeiset KPI:t ovat verkkosivujen kävijämäärä, konversio, keskiostos, myynti per asiakas, myynti kokonaisuutena, markkinointikustannukset, asiakkuushankintahinta. Niillä saadaan markkinoinnin ROMI, eli tuotto. (Ks. myös ROI)

 

Landing Page. Verkkosivujen laskeutumissivu, myös tulosivu, ”ländäri”. Sivu, joille potentiaaliset asiakkaat ohjataan hakukoneista tietyillä hakuehdoilla. Laskeutumissivun pitää olla mahdollisimman selkeä ja ohjata sivulle tulleen haluttuun toimintaan. Laskeutumissivu optimoidaan parhaan konversion saavuttamiseksi ja se voi erota muusta sivustosta merkittävästikin. Tulo- tai laskeutumissivuja voi olla useampia, esim. kahdelle eri palvelulle ja tuotteelle, joiden menekkiä halutaan lisätä.

 

Lead. Liidi. Yksityishenkilö tai organisaation edustaja, joka ei ole vielä ostanut, mutta on kiinnostunut siitä mitä yrityksesi myy. Myös potentiaalinen asiakas. Liidi ilmaisee kiinnostuksensa ​​jakamalla yhteystietonsa: liittyy sähköpostilistalle, ottaa yhteyttä nettilomakkeella, puhelimitse, chatin/chatbotin, sähköpostin tai sosiaalisen median kautta. Liidit jakautuvat ostokiinnostuksen mukaan joko markkinointiin sopiviin (MQL – Marketing Qualified Lead) tai myyntiin sopiviin (SQL – Sales Qualified Lead).

 

Lean. Tietotyön ja johtamisen malli, joka tähtää toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja tehostamiseen. Lean filosofiassa ovat keskeisiä asiakaslähtöisyys ja turhan, tuottamaton työn minimointi. Toyotan auto- ja elektroniikkavalmistuksen tehostamiseen alun perin kehitetty malli sisältää 5 keskeisintä periaatetta: 1) arvon määritteleminen, 2) arvovirran kartoittaminen, 3) virtauksen luominen, 4) vetojärjestelmän käyttö ja 5) täydellisyyden tavoittelu. Näitä periaatteita on jatkosovellettu. Osalla toimialoista on liiketoiminnan tehostamiseen 6-7, jopa useampia periaatteita. (Ks. myös Agile; Scrum)

 

Liidien nuturointi tarkoittaa liidien hoivaamista: ostopäätöstä epäröiviä ohjataan sisältöjen avulla kohti kaupantekoa. Tämä voi tarkoittaa kutsua webinaariin, uusien blogitekstien lähettämistä uutiskirjeellä ym. Verkkoliiketoiminnassa liidien kerääminen ja hoivaaminen tapahtuu markkinoinnin automaation avulla. Automaatioratkaisuja on paljon, niistä voi koota juuri omalle yritykselle sopivan. Vaikkapa asiakashallintajärjestelmä + chatbot + uutiskirje. Markkinoinnin/myynnin automaatiosta on hyötyä kaikenkokoisille Pk-yrityksille. Esim. HubSpotissa voi yhdistää myynnin ja markkinoinnin, ja ohjelma on edullinen ja helppo ottaa käyttöön.

 

Location Based Service. Paikkaperusteinen palvelu. Paikkaperusteisissä palveluissa hyödynnetään älypuhelimen tai muun mobiililaitteen reaaliaikaista geotietoa (paikkatietoa) lähimpien palvelujen tarjoamiseksi. Tunnetuimmat esimerkit paikkaperusteisistä palveluista ovat sää- ja ruuhkatiedot, ravintoloiden ja museoiden aukioloajat ja sekä

 

Loop. Luuppaus. Animoidun (liikkuvaa kuvaa sisältävän) mainoksen yhden kierroksen näyttäminen alusta loppuun.

 

Long Tail Search/Keywords. Pitkän hännän haku/hakusanat. Googlessa ja muissa hakukoneissa tehtävä haku, jolla pyritään rajamaan hakutuloksia mahdollisimman tarkasti. Verkkosivujen optimointi pitkän hännän hakusanoja silmällä pitäen tuo hakukoneista laadukkaampaa liikennettä ja lisää sivuston konversiota. Yleisimmin tällainen haku sisältää yhden avainsanan ja kaksi tai useampaa rajauskriteeriä, kuten maantieteellinen sijainti, ominaisuus, hinta ym. ”Citymarket Turku” ei ole pitkän hännän haku, ”Citymarket Turku aukioluojat juhannuksena” sen sijaan on. Pitkän hännän hakua tehdään myös kysymyksinä. Esim. Google-haku ”Mitä kello nyt on?” tuo tulosten kärkeen tarkan kelloajan, päivämäärän ja viikonpäivän. (Ks. SEM – Search Engine Marketing)

 

MaaS – Marketing as a Service. Markkinointi palveluna. Voi tarkoittaa osittain tai kokonaan ulkoistettua markkinointia. Palvelu hyödyttää yrityksiä, joilla ei ole omaa markkinointitiimiä ja/tai nykyvaatimusten mukaista markkinointiosaamista. (Ks. myös FaaS)

 

Machine Learning. Tekoälyä hyödyntävä koneoppiminen. Perustuu algoritmeihin, joilla ohjelmisto/laite analysoi tietoa ja oppii kokemuksesta.

 

Marketing Automation. Markkinoinnin automaatio. Pilvipohjainen, verkkosivuihin tai verkkokauppa-alustaan integroitu ohjelmisto (järjestelmä), joka yhdistää ja automatisoi markkinoinnin ja myynnin toimintoja: tarjouksien tallentamista ja lähettämistä ja ohjelmistoon integroidusta sähköpostista, tapaamisten, soittojen (suoraan ohjelmasta) sekä sähköpostiviestinnän aikajanan, jota tallentuu automaattisesti, jne. Lisäksi markkinoinnin automaatiojärjestelmä kerää verkkosivuilla jätettyjä yhteystietoja, tarjoaa suorachatin/chatbotin ja kerää kuumia liidejä automatisoimalla tiedonjaon, esim. oppaiden lataamisen. Automaatiojärjestelmä toimia joko CRM tai ERP-pohjalta, siihen on usein liitetty (integroidu) muita liiketoimintarutiineja helpottavia taustajärjestelmiä, kuten uutiskirjeen automaattinen lähettäminen (Mailchimp) tai kattavampaa kävijäanalyysia myynnin tueksi tarjoava ohjelmisto, esim. Leadfeeder. Tunnetuimpia myynnin ja markkinoinnin automaatiojärjestelmiä ovat HubSpot ja Salesforce. Aloittavalle yritykselle on erityisen paljon hyötyä HubSpotin CRM :stä. Se on ilmainen ja käyttöönotto onnistuu nopeasti. Myös ohjelman toimintojen opettelu on helppoa runsaiden ilmaisohjeiden (HubSpot Academy) ja intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta.

 

MarTech – Marketing Techlogoly. Markkinoinnin automaatioteknologia, joka aiemmin vähensi rutiinityötä vain markkinoinnin osalta. Nykyään MarTech automatisoi myös asiakaspalvelun ja mahdollistaa reaaliaikaisen myynnin.

 

Meta Description. Metakuvaus on yksittäisen sivun sisällön tiivistävä ja haun kannalta relevantteja avainsanoja sisältävä teksti, joka näkyy koosteena Google-hakutuloksissa sivun otsikkolinkin alla. Avainsanojen oikea sijoitus metakuvaukseen vaikutti aiemmin paljonkin hakukonenäkyvyyteen. Nykyään on tärkeämpää, että metakuvaus kiinnostaa ja houkuttelee klikkaamaan linkkiä, eli siirtymään sivulle. Avainsanat, metakuvauksen laatu ja linkin klikkaus (visiitti sivuille) vaikuttavat siis yhdessä hakukonenäkyvyyteen.

 

Mid Flight-optimointi. Markkinointikampanjan optimoiminen kampanjan jo alettua. Tarkoittaa strategisia muutoksia, joilla
markkinoinnin / mainonnan tuottoa parannetaan. Perustuu sisältöjen A/B testaukseen ja kanavakohtaiseen vaikutuksenarviointiin.

 

Midroll. Välispotti, välimainos. Videomainos, joka katkaisee varsinaisen videosisällön esittämisen, esim. televisiokanavien mainostauot. Midroll on yleistynyt valtamedian ”digipainosten” ohella mm . YouTubessa. Viime vuosina midroll on levinnyt laajalle ja sen liiallinen käyttö koetaan häiritsevänä: digilehti, TV- tai videokanava saattaa menettää tilaajia ja katsojia, jos tyrkytetään liian pitkiä välimainoksia. Jatkuva mainonnan tulva on lisännyt mainosten estämiseen käytettävien selainten lisäosien ja mobiilisovellusten käyttöä. (Ks. AdBlocker)

 

MR – Mixed Reality. Sekoitettu todellisuus on kokemus, joka syntyy yhdistämällä lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) elementit niin, että reaalimaailma ja digitaaliset esineet ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Sekoitetun todellisuuden laitteet tekevät vasta laajempaa tuloa. Markkinoilla kuitenkin on jo toimivia MR-ratkaisuja, kuten Microsoft HoloLens. (Ks. myös XR – Extended Reality)

 

Mobile First. ”Mobiili ensin” periaate, jossa verkkosivuston käyttöliittymä ja toiminnot suunnitellaan erityisesti mobiililaitteita silmällä pitäen. Taustalla on kohderyhmän ostokäyttäytyminen. Esim. asiakkaina ovat nuoret tai yrittäjät, joiden keskuudessa mobiililaitteilla asiointi on yleisempää.

 

Mobile Handset. Mobiilipäätelaite, esim. älypuhelin, tabletti.

 

Multichannel Marketing. ”Monen kanavan” markkinointi, jossa kohderyhmiä lähestytään eri tavalla eri kanavissa.

 

Moderator. Moderaattori, valvoja (seriffi, sensori). Valvoo verkkokeskustelujen asianmukaisuutta sosiaalisessa mediassa ja digijulkaisujen sivuilla. Nykyään myös sensuroi median tai kanavan sääntöjä rikkovaa sisältöä (toisinaan mielivaltaisesti).

 

Moderointi. Käytäntö, jossa valvotaan, että sisällöt vastaavat verkkoyhteisön sääntöjä. Ennakkotarkastus (esimoderointi) tehdään ennen sisällön julkaisemista. Osa verkkomedioista, kuten Helsingin Sanomat, julkaisee artikkelien kommentit vasta esimoderoinnin jälkeen. Facebook ja YouTube käyttävät automaattista esimoderointia, mutta kumpikin harjoittaa myös sisällön jälkitarkastusta ja poistamista (jälkimoderointi).

 

Negatiivinen avainsana. Mm. Google Ads -mainonnassa käytetty taktiikka, jolla estetään mainoksen näyttäminen tietyillä avainsanoilla. Esimerkiksi vain hevosiin keskittynyt eläinlääkäriasema voi estää mainostensa näkymisen käyttämällä negatiivisina avainsanoina kissaa, koiraa, kania, hamsteria ym.

 

Nettopeitto. Sivuilla vierailevien määrän laskentatapa, jossa jokainen IP-osoite, selain tai muu laitetunnus otetaan huomioon vain kerran, vaikka samalla laitteella olisi vierailtu sivuilla useamman kerran. (Ks. myös Bruttopeitto)

 

Non-Human Traffic. Bottiliikenne. Ohjelmistorobotit, jotka vierailevat verkkoalustoilla tai suorittavat niillä tiettyjä tehtäviä. Esim. sosiaalisessa mediassa bottiliikenne tarkoittaa automatisoitua (vale)tiliä, jossa postaukset, jako ja vastaukset hoidetaan ohjelmallisesti. Myös Google hyödyntää botteja (hakurobootit) verkkosivujen sisältöjen tutkimiseen ja indeksoimiseen hakutuloksia varten. (Ks. myös Botti)

 

OCR – Optical Character Recognition. Ohjelmistollinen tekstitunnistus, jossa tulostimen, mobiililaitteen tai erillisen skannerin ohjelmisto tallentaa tekstin tai asiakirjan digitaaliseen, muokattavaan muotoon.

 

Omnichannel Marketing. Monikanavamarkkinointi, joka on tunnistettava ja yhdenmukainen ostoprosessin kaikissa vaiheessa kivijalasta verkkoon ja päinvastoin. Nostaa olennaisesti asiakaskokemusta ja brändiarvoa.

 

Opt-in. Markkinointiluvan antaminen, esim. rasti-ruutuun verkkolomakkeella. Double opt-in tarkoittaa tilannetta, jossa suostumuksen jo antaneelle lähetetään sähköpostitse varmistusviesti. Viestissä olevaa linkkiä klikkaamalla henkilö vahvistaa esim. liittymisen sähköpostilistalle. Double opt-in on usein käytössä turvallisuussyistä – sillä varmistetaan, että sähköpostin on lähettänyt ihminen eikä botti.

 

Outbound Marketing. Yrityksestä ”ulos menevä”, ns. perinteisempi markkinointi, jolla yritys tavoittelee asiakkaita: puhelinmyynti, maksettu ulkomainonta tai banneri- ja displaymainonta verkossa sekä televisio-, radio ja printtimainonta.

 

PaaS – Platform as a Service. Pilvipohjainen palvelu (platform), jota ohjelmistoalan yritykset käyttävät ohjelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja testaamiseen. Palvelua tarjoavat mm. Microsoft Azure, Google App Engine ja SalesForce.

 

Pitch, pitching. Suomeksi näille ei löydy yhden sanan vastinetta. Myynnissä (sales pitch) tarkoittaa voimakkaan vaikuttamisen käytäntöä, jossa tuotetta, palvelu tai hanketta myydään korostamalla sen hyötyä. Aiemmin termillä viitattiin lähinnä aggressiiviseen myyntitaktiikkaan. Nykyään asiakkaan hyöty tai lisäarvo on koko myyntiprosessin keskiöässä ja termin kielteinen maine hävinnyt. Pitchia käytetään myös sijoittajien vakuuttamiseen. Konkreettisin esimerkki on Leijon luola -ohjelma (alkup. Chark Tank), jossa pelkällä tuotteella tai idealla ei pitkälle pääse, tarvitaan sijoittajat vakuuttava sales pitch. Pitching taas voi tarkoittaa: 1) kykyä vakuuttaa yleisö (jostakin), 2) toisen osapuolen motivoimista kannustamisen avulla. Yhteistyön aloittamisessa ja projekteissa pitching on tavallinen käytäntö, vaikka sitä ei sillä nimellä kutsuttaisikaan.

 

Podcast. Digitaalinen, radiolähetystä muistuttava äänitallenne jota voi kuunnella verkossa tai mobiilisovelluksissa. Ne voivat olla puheen tai videon muodossa ja niitä voi kuunnella jälkeenpäin. Vaikka videopodcastit lähetetään yleensä suorana (livecast), niitäkin voi katsoa myöhemmin. Podcasteja seurataan eniten mobiililaitteilla. Ilmaisia sovelluksia on paljon, joskin Suomessa ovat suositumpia Supla, Spotify ja Twitch (livelähetykset). Brändit hyödyntävät podcasteja vaikuttajamarkkinoinnissa ja monille yrityksille ne ovat tulleet webinaarien tilalle tai rinnalle. Tyypillisemmin yritysten podcastit ovat asiantuntijahaastatteluja, tarjoavat tietoa yrityksen tuotteista / palveluista, hyödyllistä tietoa jostakin aiheesta tai on tehty sidosryhmille koulutustarkoitukseen.

 

Podcasting. Podcastien, eli sigitaalisten äänitallenteiden tilauspohjainen julkaiseminen verkossa. Toimii samalla periaatteella kuin blogien tai uutisten tilaaminen RSS-syötteellä: tiettyjen podcastien tilaaja saa mobiililaitteeseen ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan. Tilaaja voi kuunnella podcastin heti tai ladata myöhemmin kuunneltavaksi.

 

Pop-up. Verkkosivujen, ohjelmien ja mobiilisovellusten päälle ponnahtava ikkuna. Käytetään mm. ilmoituksiin ja markkinoinnissa liidien keräämiseen – uutiskirjeen tai aletuotteen tilaamiseen.

 

PPC – Pay Per Click. Hakukonemainonnassa, mainosverkostoissa ja sosiaalisessa mediassa käytettävä hinnoittelu, joka perustuu siihen, miten monta kertaa mainosta tai mainostettua linkkiä klikataan.

 

Preroll. Etuspotti. YouTuben, TV-kanavien ja digilehtien sivuilla yleinen lyhyt, yleensä muutamien sekuntien pituinen mainosvideo, joka on ”pakko katsoa” ennen kuin voi nähdä halutun sisällön. Myös videoiden keskeyttäminen mainosten näyttämiseksi, on yhä yleisempää. (Ks. myös Midroll)

 

PIA – Privacy Impact Assessment. Henkilötietojen käsittelyyn ja yksityisyyteen liittyvien riskien arviointi. EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvä termi. Auttaa arvioimaan, millaisia henkilötietoja yritys voi kerätä, ja miten henkilötietoja tulee käsitellä ja säilyttää, jotta käytäntö vastaisi asetuksen vaatimuksia. PIA-riskiarviota hyödynnetään sekä tietosuojakartoitusta tehdessä että päivitysten yhteydessä. PIA:n avulla paikannetaan yrityksen henkilötietojen käsittelyyn liittyvät heikot lenkit ja laaditaan sisäinen ohjeistus riskaabelien käytäntöjen muuttamiseen. Ohjeistus koskee sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä rutiineja että tietoturvaa.

 

Profilointi. Verkkokäyttäytymisen automaattinen analysointi eri kontaktipisteiden kautta, jolla pyritään ennakoimaan profiloitavan/profiloidun kiinnostuksen kohteita. Voi hyödyntää henkilön itse antamia ja ohjelmallisesti (mm. evästeet, metadata) kerättyjä tietoja: sijainti, laitetunnus, selaushistoria, mainosten klikkaukset, ostokset, tilaukset ym. Käytetään mm. mainonnan kohdentamiseen ja potentiaalisimpien ostajien (liidi) tunnistamiseen.

 

Remarketing. Retargeting. Uudelleenmarkkinonti, myös uudelleenkohdennus toteutetaan kuvabannereina tai interaktiivisena bannerina esim. Googlen Ads mainosverkostossa. Uudelleenmarkkinointia tehdään asiakkaille, jotka ovat tutustuneet yrityksen tarjontaan, mutta eivät ole ostaneet. Uudelleenmarkkinointi kuuluu brändinrakentamisen keinovalikoimaan.

 

Retangle. Mainosboksi, verkkosivun keskellä tai alalaidassa sijaitseva laatikkomainen mainos.

 

ROAS – Return on Ad Spend. Mainoksiin sijoitetun rahan palautuminen tuottona (hyöty). Lasketaan KPI-mittarilla ja analytiikalla.

 

ROI – Return of Investment. Rahallisen sijoituksen palautuminen tuottona.

 

ROMI- Return of Marketing Investment. Markkinointiin sijoitetun summan hyöty- /tuottosuhde on ROI:ta täsmällisempi termi. Näkyy kassavirtana ja pystytään mittamaan KPI-mittareilla ja analytiikalla.

 

RPA – Robotic Process Automation. Ohjelmistorobotiikka on teknologia, jolla automatisoidaan rutiininomaista tietotyötä. Ohjelmistorobotiikka voi toimia ennalta ohjelmoiduin säännöin tai perustua tekoälypohjaiseen itseoppimiseen. Se voi esim. hakea järjestelmästä tietoja ja luoda niistä raportteja, vaihtaa tietoja muiden järjestelmien kanssa jne. Ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään kirjanpidossa rutiininomaisiin laskutoimituksiin, samoin analytiikka-, markkinoinnin automaatio ja toiminnanohjausjärjestelmissä.

 

Sales Enablement. Myynnin mahdollistaminen (myös myynnin lisääminen) on toimintamalli, jossa yrityksen liikevaihtoa kasvatetaan tehostamalla myyntiprosessia. Se vaatii, että koko organisaatio tukee myyjiä: heille tarjotaan riittävästi tietoa, työkaluja ja sisältöjä vakuuttaa asiakkaat ostoprosessin kaikissa vaiheissa. Myynnin mahdollistamisessa hyödynnetään markkinoinnin ja asiakaspalvelun automaatiota, kuten CRM ja ajanvarausjärjestelmiä, livechat ja chatbot-ratkaisuja. Kyse ei siis ole vain myynnin ja markkinoinnin välisestä yhteistyöstä. Pikemminkin strategiasta, joka tuo yrityksen olemassaolon kannalta tärkeimmän – myynnin – liiketoiminnan keskipisteeseen.

 

Scrum. Ohjelmistokehityksessä yleisin ketterä menetelmä, joka perustuu ”toista ja lisää” toimintamalliin. Scrum tarkoittaa lyhyitä palavereja ja nopeata tiedonvaihtoa, joilla reagoidaan nopeasti projektin vaatimiin muutoksiin. Siten srcum nopeuttaa koko projektin hallintaa. Termi on lainattu rugbypelaajien ryhmittelystä eikä sille löydy lyhyttä suomenkielistä vastinetta, mutta menetelmää sopii ohjelmistokehityksen lisäksi myös muunlaiseen projektityöhön. (Ks. myös Agile; Lean)

 

SEM – Search Engine Marketing. Hakukonemarkkinointi tarkoittaa hakuja vastaavien sivulinkkien näyttämiseen hakukoneen tulossivulla. Hakukonemarkkinointi perustuu joko orgaaniseen näkyvyyteen, jossa sivuston on optimoitu (SEO) vastaamaan tiettyjä avainsanoja / avainlauseita tai maksettuun näkyvyyteen (ks. myös Google Ads)

 

SEO – Search Engine Optimization. Hakukoneoptimointi tarkoittaa sisällön ja koodin muokkaamista niin, että sivuston luonnollinen näkyvyys (organic ranking) hakukoneissa paranee olennaisesti. Optimoinnissa keskitytän avainsanoihin ja hakulauseisiin (long tail keywords), joilla sivujen halutaan löytyvän. Hakukonealgoritmi tunnistaa ja sijoittaa optimoidut sivut paremmin. Jos sisältö on kiinnostava, eli sivuilla vieraillaan kauemmin, nostaa sekin näkyvyyttä hakutuloksissa. (Ks. myös Bounce Rate)

 

Service Design. Palvelumuotoilu. Innovatiivinen, muotoiluajatteluun perustuva menetelmä yritystoiminnan kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. Palvelumuotoilussa yrityksen toiminta, tuotteet ja palvelut muokataan vastaamaan asiakkaiden tarpeita, jotta syntyisi mahdollisimman kokonaisvaltainen asiakaskokemus. Uudistus ottaa huomioon kaikki asiakkaan kontaktipisteet, kuten tilat, esineet, prosessit ja niiden tuottajat (ihmiset). Esimerkiksi kampaamon (kivijalka) asiakaskokemukseen vaikuttavat palvelujen toteutus (prosessi), toimipaikan sisustus, asiakkaiden palveleminen puhelimitse, ilmoitukset ja viestintä painetussa sekä digitaalisessa mediassa.

 

Single Page. Yhtenä ”pötkänä” toteutettu sivusto tai sivu, jota on helppo kelata mobiililaitteissa, kuten tämä digisanasto. Sivuston koko sisältö voi olla yhdellä sivulla. Yhden sivun -periaatetta voi käyttää myös tulosivuissa tai tehokeinona: esim. tärkeimmät tuotteet tai palvelut esitellään ”yhdellä silmäyksellä”, vaikka sivustolla on alasivuja muuta sisältöä varten. (Ks. myös Landing Page)

 

SERP – Search Engine Results Page. Hakukoneen tulossivua. Googlen, Bingin tai muun hakukoneiden näyttämä sivu, joka vastaa hakijan tekemää kyselyä (avainsanahakua). Sivun tuloksista pääosa on hakukoneen algoritmin järjestämiä linkkejä, mutta mukana voi olla videoita tai aiheen lyhennettynä yhteenvetona (Googlen Featured Snippet). Linkkilistassa on usein maksettuja mainoslinkkejä. (Ks. myös Featured Snippet)

 

Software. Työpöydän, työaseman ohjelmisto, softa. (Ks. myös Application, App)

 

Social Selling. Sosiaalinen myynti, myös asiantuntijuuteen nojaava myynti, on brändiin perustuvaa kaupantekoa niissä kanavissa, jossa ovat potentiaalisimmat asiakkaat. Esimerkiksi LinkedIn. Sosiaalista myyntiä voi harjoittaa yrityksen avainhenkilö (henkilöbrändi) tai koko henkilöstö (yritysbrändi). Sosiaalinen myynti vaatii pitkäjänteistä työtä: jatkuvaa läsnäoloa, verkostoitumista ja luottamuksen rakentamista.

 

UI – User Interface. Verkkosivujen, mobiilisovellusten ja ohjelmistojen käyttöliittymä. Tarkoittaa sitä visuaalista ja toiminnallista osaa, joka näkyy käyttäjälle. UI-suunnittelu kuuluu erottamattomasti yhteen käyttäjäkokemuksen (UX) kanssa. (Ks. myös UX – User Experience)

 

URL – Uniform Resource Locator. Yhtenäinen resurssilokeroija on uniikki osoite, jolla sisällöt löytyvät verkosta. YouTube-videoilla on jokaisella oma uniikki osoite (URL), joka näkyy selaimen osoiterivillä. URL:in avulla voidaan löytää kaikenlaista verkkosisältöä kuvista asiakirjoihin. (Ks. myös Domain)

 

USP – Unique Selling Proposition. Ainutlaatuinen myyntiehdotus. Tiivistää millaista hyötyä yrityksen tuotteiden tai palvelujen ostamisella saa, ja miksi ne kannattaa ostaa juuri kyseiseltä yritykseltä. Myös Sellig Pitchissä UPS on tärkeässä roolissa. (Ks. myös Pitch, Pitching)

 

UX – User Experience. Käyttäjäkokemus. Aiemmin käsitteellä on tarkoitettu lähinnä verkkosivujen, mobiilisovellusten ja ohjelmien käyttöliittymän toimivuutta asiakkaan / loppukäyttäjän näkökulmasta. Eli, visuaalisesti ja toiminnallisesti parasta kokonaisuutta. Nykyään UX tarkoittaa kokonaisvaltaisempaa käyttökokemusta, joka ottaa huomioon, miten asiakas kokee myynti- ja ostoprosessin eri vaiheet. (Ks. myös UI – User Interface)

 

Value Based (myös Value Driven) Marketing. Arvopohjainen tai arvoista johdettu markkinointimalli. Se voi tarkoittaa 1) aidon hyödyn tai (lisä)arvon tuottaminen asiakkaalle, esim. tuotteilla tai palvelulla, joka helpottaa asiakkaan elämää tai ratkaisee jonkin ongelman. 2) yrityksen arvomaailmaa, jonka asiakkaat kokevat omakseen, ja päinvastoin. Esim. vegaaniruokaan erikoistuneen kahvila-ravintolan arvovalinta voi olla ”puhtaampi ympäristö luomu- ja lähiruualla”. Yritys vakiinnuttaa markkina-aseman toimimalla arvojensa mukaan.

 

Value Based Pricing. Arvopohjainen hinnoittelu. Yhä laajemmin käytettävä hinnoitteluperuste, jossa yritys ei määritä hintaa tuotteen tai palvelun tuotantokustannusten vaan asiakkaan saaman hyödyn/lisäarvon perusteella. Esimerkkinä arvopohjaisesta hinnoittelusta käy Apple, jonka tuotteet ovat usein kilpailijoita kalliimpia.

 

Viraali. Ansaitun näkyvyyden ilmiö, jossa mielenkiintoinen sisältö leviää verkkokanavissa “kulovalkeana”. Viraalisisältöä jaetaan vapaaehtoisesti ja yleensä siksi, että se herättää keskustelua tai eroa massasta omaperäisyydellään.

 

Vlog. Videoblogi, videoloki. Vlogi voi olla päiväkirjatyyppinen, informatiivinen, case-tyylinen, sketisimäinen tai mitä vain siitä väliltä. Vlogin suosio on kasvanut valtavasti. Se onkin erinomainen markkinointiin ja brändiviestintään. Vlogia voi pitää YouTubessa, muilla kanavilla tai omilla verkkosivuilla HTML5 upotuksena. Vlogien tilaaminen onnistuu RSS tai Atom.-syötteilla. (Ks. myös HTML5)

 

VPN – Virtual Private Network. Ohjelmisto, joka suojaa laitteen sijainnin verkkovierailun aikana. Maksullisena (F-Secure) tarjoaa myös salatun yhteyden. Toimii kaikissa päätelaitteissa ja suojaa yhteyden myös mobiilidatalla surffatessa. Ehdoton lisäsuoja, kun käytetään julkista Wifiä.

 

VR – Virtual Reality. Virtuaalitodellisuus. Kokonaan digitaalisesti luotua todellisuutta hyödynnetään mm. lentosimulaattoreissa, tietokonepeleissä ja oppimisympäristöissä. VR-laseilla taas voi tehdä virtuaalisia matkoja joko todellisiin kohteisiin (museo, kaukomatka) tai keksittyyn ympäristöön. Virtuaalitodellisuudella pyritään luomaan mahdollisimman aidontuntuinen ”olet siinä”- kokemus.

 

Webinaari. Verkossa järjestettävä koulutus tai tapahtuma. Yritysten järjestämät ilmaiset webinaarit käsittelevät tiettyjä kohderyhmiä kiinnostavia aiheita. Suorissa (livel)ähetyksissä on mahdollista kommentoida ja esittää kysymyksiä. Livelähetyksiin pääsee yleensä ilmoittautumalla etukäteen. Linkin sekä tiedot laitevaatimuksista saa sähköpostiin. Osallistuminen voi vaatia tietyn webinaariohjelmiston asentamisen omalle laitteelle. Webinaarien järjestämiseen on useita alustoja, esim. Zoom.

 

Widget. Vimpain voi tarkoittaa: 1) mobiililaitteen aloitusnäytöllä olevaa ohjelmiston yhteenvetokuvaa, esim. kalenteri- tai säätietovimpain. 2) verkkosivuston tekninen toteutus, jossa esim. yhteydenotto-, tilaus- tai muu lomake näkyy sivuston laidassa leijuvana painikkeena.

 

Wireframe. Rautalankamalli. Uuden verkkosivuston tai ohjelmiston käyttöliittymän pelkistetty (viiva)hahmotelma. Voidaan piirtää käsin tai ohjelmalla. Alustavassa (leiska) vaiheessa olevien tai jo julkaistujen sivujen käyttöliittymän toimivuutta voidaan arvioida selainpohjaisten lisäohjelmien, esim. Wirify avulla.

 

Workflow App. Ryhmätyöhön ja projektinhallintaan käytettävät viestintäohjelmistot, esim. Slack, Trello, Microsoft Teams.

 

XML – eXtensible Markup Language. Eri järjestelmien väliseen tiedonvaihtoon käytettävä merkintäkieli. Esim. uusien tai päivitettyjen verkkosivujen ilmoittamisen Googlelle indeksointia varten voi tehdä XML-muodossa. Silloin puhutaan XML-sivukartasta.

 

XR – Extended Reality. Laajennettu todellisuus on virtuaaliteknologioiden kattonimike. Sen alle kuuluvat virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR) ja yhdistetty todellisuus (MR). XR-teknologiat tuovat uusia mahdollisuuksia mm. myyntiin, markkinointiin ja koulutukseen.

 

Yield Management. Tuottojohtaminen, tuotonhallinta. Hinnoittelustrategia, jolla maksimoidaan tuotto. Perustuu ostoskäyttäytymisen ymmärtämiseen ja ennakointiin. American Airlinesin entisen toimitusjohtajan, Robert Crandallin, luoma termi. Tuottojohtamisessa palvelulle
tuotteelle pyritään saamaan kussakin kilpailutilanteessa mahdollisimman hyvä hinta. Yield management on tiiviisti sidottu arvoperusteiseen hinnoitteluun. (ks. Value Based Pricing).
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.